Gratis levering!!! fra 350,01 DKK
Gem på indkøbslisten
Opret en ny indkøbsliste

Vilkår og betingelser

§ 1. Definitioner

 1. Regulativer - disse regler og reglementer, som definerer principperne for indgåelse af fjernsalgsaftaler gennem internetbutikken, principperne for opfyldelsen af disse aftaler, parternes rettigheder og forpligtelser mht. fjernsalgsaftalen og principperne for klageproceduren. Med hensyn til tjenester, der leveres elektronisk, er Reglerne og Forskrifterne henholdsvis de regler og forskrifter, der henvises til i artikel 8 i lov om elektroniske tjenester.
 2. Kunde - en fysisk person med fuld retsevne, en juridisk person eller en organisatorisk enhed uden juridisk person, som loven tildeler retsevne, som indgår en fjernsalgsaftale med Sælger.
 3. Forbruger - en fysisk person, der foretager en juridisk transaktion med den erhvervsdrivende, der ikke er direkte relateret til dennes økonomiske eller professionelle aktivitet.
 4. Individuel iværksætter - en fysisk person, der indgår en fjernsalgsaftale direkte relateret til hans/hendes forretningsaktivitet, når indholdet af denne aftale indikerer, at det ikke er af professionel karakter for denne person, i som følge af emnet for hans/hendes forretningsaktivitet, stillet til rådighed på grundlag af bestemmelserne i Det Centrale Register over Virksomhedsaktivitet og Information.
 5. Iværksætter - en fysisk person, en juridisk person eller en organisatorisk enhed, som ikke er en juridisk person, og som loven tildeler retsevne, der i eget navn udøver økonomisk eller professionel aktivitet.
 6. Leverandør:.
  Venusti sp. z o.o.,
  info@matemundo.dk,
  NIP 6121860348,
  REGON 366578876.
 7. Sælgers registrerede kontoradresse:.
  Ostrowskiego 9/508,
  53-238 Wrocław.
 8. Internetbutik - hjemmesiden, der drives af Sælger, tilgængelig på de elektroniske adresser: https://www.matemundo.dk, hvorigennem kunden kan få information om varerne og deres tilgængelighed og købe varerne eller bestille en service.
 9. Aftale om fjernsalg - en aftale om salg af varer/aftale om levering af en digital tjeneste eller digitalt indhold (hvis relevant), indgået gennem onlinebutikken.
 10. Varer - en løs vare, som kunden kan købe i onlinebutikken.
 11. Digital tjeneste - en tjeneste, der gør det muligt for forbrugeren at:
  1. fremstilling, behandling, lagring eller adgang til data i digital form;
  2. deling af data i digital form, som er blevet uploadet eller oprettet af forbrugeren eller andre brugere af denne tjeneste;
  3. andre former for interaktion gennem data.
 12. Digitalt indhold - data produceret og leveret i digital form.
 13. Privatlivs- og cookiepolitik for onlinebutikken - et dokument, der angiver detaljerede regler for behandling af personoplysninger og brug af cookies. Privatlivs- og cookiepolitikken er vedhæftet som bilag 3 til vilkårene og betingelserne og er tilgængelig på https:/ /www.matemundo.dk/dan-privacy-and-cookie-notice.html.
 14. Permanent medie - betyder et materiale eller et værktøj, der gør det muligt for Kunden eller Sælgeren at opbevare oplysninger, der er rettet personligt til Kunden eller Sælgeren på en sådan måde, at oplysningerne kan tilgås i fremtiden for et tidsrum, der er passende for de formål, som oplysningerne bruges til, og som gør det muligt at gengive de lagrede oplysninger uændret, især e-mail.
 15. Elektronisk bestillingsformular – elektronisk bestillingsprocedure, som sælger har stillet til rådighed for køber.
 16. Elektronisk returformular - den elektroniske returneringsprocedure, som sælger har stillet til rådighed for køber; tilgængelig på https://www.matemundo.dk/returns-open.php.
 17. Elektronisk kravformular - den elektroniske kravsprocedure, som sælger har leveret til køber; tilgængelig på https://www.matemundo.dk/rma-open.php.
 18. Afsendelse af en ordre - validering af en ordre ved at klikke på knappen "" af kunden, behandlet som kundens indsendelse af en bindende hensigtserklæring om at indgå en fjernsalgsaftale med sælgeren .
 19. Konto - et sæt data gemt i Onlinebutikken og i Sælgers IKT-system vedrørende en given Kunde og de ordrer, der er afgivet i henhold til Kunden og fjernsalgsaftaler indgået af Kunden, med hvoraf kunden kan afgive ordrer, og i god tid - annullere eller redigere og indgå fjernsalgsaftaler.
 20. Ordrehåndteringsudtalelse eller mening om individuelle varer - subjektive udsagn og vurderinger tildelt i form af stjerner fra 1 til 5.
 21. Abonnementsordre - en ordre oprettet automatisk som en del af et abonnement.
 22. Abonnement - en elektronisk tjeneste, der giver mulighed for automatisk oprettelse af Abonnementsordrer for specifikke varer, i henhold til gentagelsen valgt af Kunden, uden at det er nødvendigt at afgive separate ordrer, indtil Abonnementet er gennemført.
 23. Kykliske betalinger - er betalinger, der håndteres af IdoPay-betalingstjenesten leveret af operatøren og udføres automatisk i bestemte cyklusser, der bruges til at betale for abonnementsordrer på grundlag af samtykke givet af køberen på starten af Abonnementet (kortholders stående ordre).
 24. Operator - IdoPayments sp. Zoo. med hovedkontor på 30 Piastów Avenue, 71-064 Szczecin, optaget i registret over iværksættere, der føres af District Court of Szczecin-Centrum i Szczecin, 13. Commercial Division of the National Court Register under nummer 0000859711, NIP: 62512,66 387039893, med aktiekapital: PLN 800.000,00. Leveringsadresse: al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, også omtalt som: "IdoPayments", som er en national betalingsinstitution i henhold til artikel 2(16) i Payment Services Act af 19. august 2011 (Journal of Laws of 2020, punkt 794 som ændret)[herefter: "PSA"].
 25. Kort - et betalingskort, der er udstedt i henhold til Visa eller International eller Mastercard International-ordningerne, autoriseret af reglerne for disse ordninger til at udføre transaktioner uden fysisk tilstedeværelse.

§ 2 Almindelige bestemmelser

 1. typer og omfang af tjenester leveret elektronisk:
  1. indgåelse af salgsaftaler online - med hensyn til varer solgt i internetbutikken,
  2. principper for registrering og brug af en konto inden for rammerne af internetbutikken,
  3. tilføj meninger, kommentarer og vurderinger - Kunden kan tilføje en mening eller kommentar til sin ordre,
  4. afsendelse af e-mails, hvori Sælger bekræfter modtagelse af en ordre, eventuel modtagelse af betaling, accept af en ordre til behandling.
 2. Brugen af onlinebutikken er mulig på betingelse af, at det computersystem, som kunden bruger, opfylder følgende tekniske minimumskrav:
  1. webbrowsere i den aktuelle version, f.eks.:
   • Firefox
   • Chrome
   • Microsoft Edge
  2. ethvert program til visning af filer i PDF-format.
 3. Indholdet på internetbutikkens sider, herunder beskrivelser af varer og priser, udgør en opfordring til at indgå en kontrakt i henhold til artikel 71 i civilloven.
 4. Sælger skal gøre disse vilkår og betingelser sammen med bilagene tilgængelige via et link på hjemmesiden før, under og efter indgåelsen af fjernsalgsaftalen. Køberen kan downloade og udskrive den.
 5. For at sikre sikkerheden ved transmissionen af meddelelser og data i forbindelse med de leverede tjenester, træffer Netbutikken tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der er passende i forhold til graden af sikkerhed for de leverede tjenester, især foranstaltninger for at forhindre uvedkommende i at indhentning og ændring af personlige data transmitteret over internettet.

§ 3 Ordrer

 1. afgivelse af en ordre i Netbutikken kan ske via en Konto eller vælge muligheden for køb uden registrering, i hvilket tilfælde der oprettes en intern konto, på grundlag af hvilken Kunden kan oprette en Konto. Den interne konto vedligeholdes, indtil dataene slettes fra systemet eller kontoen blokeres.
 2. Købet foretages ved at udfylde en elektronisk bestillingsformular, der er tilgængelig på siderne i Online Store. Udvælgelsen af de bestilte varer foretages ved at lægge dem i kurven. Den elektroniske bestillingsformular angiver blandt andet, hvilke varer, til hvilken pris og i hvilke mængder kunden ønsker at bestille til det sted, han/hende har angivet. Kunden tager de relevante tekniske trin baseret på de viste meddelelser.
 3. Når kunden har indtastet alle de nødvendige data, vil en oversigt over den afgivne ordre blive vist. Ordreresuméet vil indeholde oplysninger om: Sælgers identifikationsdata, emnet for ordren, enhed og samlet pris for de bestilte varer, inklusive levering og andre omkostninger, hvis nogen, den valgte betalingsmetode, den valgte leveringsmåde, tid og leveringsomkostninger.
 4. Hvis emnet for kontrakten er leveringen af digitalt indhold eller digitale tjenester, der ikke er lagret på et håndgribeligt medie eller tjenester, der leveres elektronisk eller eksternt - Forbrugeren i det ekstra afkrydsningsfelt, der kræves for at afgive ordren, og som er placeret på den elektroniske ordre Form giver følgende samtykke: "Jeg giver samtykke til levering af digitalt indhold, som ikke er optaget på et håndgribeligt medium eller til påbegyndelse af tjenesten inden udløbet af 14 dage fra datoen for indgåelse af kontrakten og anerkender tabet af fortrydelsesret". Sælger vil bekræfte modtagelsen af det førnævnte samtykke via e-mail.
 5. For at afgive en ordre er det nødvendigt at angive de personlige data, der er markeret som obligatoriske i den elektroniske ordreformular, for at acceptere indholdet af vilkår og betingelser, for at sende ordren ved at trykke på knappen "".
  1. At sende en elektronisk ordreformular fra Kunden udgør en bindende hensigtserklæring om at indgå en fjernsalgsaftale i overensstemmelse med indholdet af disse vilkår og betingelser.
  2. En aftale om fjernsalg anses for indgået i det øjeblik, hvor sælgeren accepterer den elektroniske ordreformular, som bekræftes ved at vise en meddelelse til køberen, der bekræfter accepten af ordren og oplyser dens nummer.
  3. Efter indgåelse af en fjernsalgsaftale modtager Kunden en bekræftelse på den afgivne ordre i form af en e-mail, som omfatter: bekræftelse af accept af ordren og den endelige bekræftelse af alle vigtige elementer i Ordren og generelle betingelser for den indgåede fjernsalgsaftale (Betingelser og betingelser for netbutikken, herunder bilag nr. 1 og 2), sælgers data, sælgers ansvar for kvaliteten af ydeevnen, om de ydelser, som sælger leverer efter salget og om måde og virkninger af at træde ud af aftalen. Instruktioner om måden og virkningerne af fortrydelse af kontrakten er indeholdt i bilag 1.
  4. Indtil sælgeren starter behandlingen af ordren:
   1. Kunden kan ændre sin ordre ved at bruge den tekniske løsning, der er tilgængelig på siden med den elektroniske ordreformular, og gennemgå hele ordrestien igen. Ordren ændres ved at afgive en ny ordre, der erstatter den tidligere afgivne. Alternativt krediteres den betaling, som kunden har foretaget, til den nye ordre, og i tilfælde af overbetaling tilbageføres den til den bankkonto, hvorfra betalingen er foretaget.
   2. Kunden kan annullere sin ordre ved at vælge "annuller ordre" på siden med den elektroniske ordreformular.
  5. Hvis kunden annullerer ordren, skal Sælger refundere den modtagne betaling inden for 3 arbejdsdage. Betalingen refunderes ved hjælp af den samme betalingsmetode, som kunden har brugt.
  6. Behandlingstiden for Ordren er mellem 1 og 10 arbejdsdage fra datoen for indgåelse af kontrakten.

§ 4 Betaling

 1. Online Shoppen tilbyder mulighed for betaling i form af forudbetaling, . Muligheden for udskudt betaling er mulig i situationer, der er individuelt aftalt med Sælger.
 2. Betaling for varerne kan foretages ved den metode, der blev valgt på bestillingstidspunktet på den elektroniske bestillingsformular.
 3. de aktuelt tilgængelige forudbetalte betalingsmetoder i Online Shoppen er tilgængelige på https://www.matemundo.dk/dan- payments.html.

§ 5 Levering

 1. På den elektroniske ordreformular skal kunden vælge leveringsmetoden ved at afkrydse det valgte valg.
 2. I tilfælde af at varerne ikke afhentes af kunden, hvilket resulterer i returnering af varerne til sælgeren - kan sælgeren fortryde salgskontrakten efter at have ringet til kunden i en e-mail givet i købsprocessen at udføre kontrakten. Fortrydelsen af kontrakten sker ved at afgive en erklæring til kunden i form af en e-mail.
 3. I den situation, der er angivet i punkt 2, er Sælger forpligtet til straks at returnere den modtagne betaling til Kunden for Varerne købt af Kunden.
 4. De aktuelt tilgængelige leveringsmetoder i Online Shoppen er tilgængelige på https://www.matemundo.dk/dan-delivery .html.

§ 6 Fortrydelse af kontrakten - elektronisk returformular

 1. En forbruger, der har indgået en fjernsalgsaftale, kan inden for 14 dage fortryde den uden at angive nogen grund. I tilfælde af fortrydelse af en fjernsalgskontrakt - skal kontrakten anses for ikke at være indgået.
 2. Den enkelte iværksætter har også ret til at fortryde kontrakten i henhold til betingelserne i punkt 6 og 7 heri. For så vidt som i punkt 6 og 7 i disse vilkår og betingelser refererer til forbrugeren, forstås også den individuelle iværksætter.
 3. I tilfælde af fortrydelse af kontrakten - skal forbrugeren kun bære de direkte omkostninger ved returnering af varerne.
 4. Forbrugerens erklæring skal klart udtrykke sin vilje til at fortryde kontrakten, især kan forbrugeren:
  1. brug den elektroniske returformular, der er tilgængelig på hjemmesiden for Online Shop: https://www.matemundo.dk/returns -open.php.
  2. fortryd kontrakten ved at bruge fortrydelsesformularen vedlagt som bilag 2 - ved at sende den til sælgers registrerede adresse.
  3. Sælger skal omgående bekræfte på et varigt medium, at han har modtaget erklæringen om fortrydelse af kontrakten, som er indgivet på den måde, der er angivet i underafsnit 1 og 2.
 5. At sende erklæringen inden dens udløb er tilstrækkelig til at overholde fristen.
 6. Fortrydelsesfristen fra kontrakten begynder:
  1. for en kontrakt, hvorved Sælgeren leverer Varerne, der er forpligtet til at overdrage deres ejendomsret - fra Forbrugerens eller en anden tredjemand end den af Forbrugeren angivne transportør overtager Varerne, og i i tilfælde af en kontrakt, som:
   1. involverer flere varer, der leveres separat, i partier eller i dele - fra overtagelse af den sidste vare, parti eller del;
   2. består af regelmæssig levering af varer over en defineret periode - fra overtagelsen af den første vare;
  2. for andre kontrakter - fra dagen for kontraktens indgåelse.
 7. Formen for erklæring om fortrydelse af kontrakten (bilag nr. 2 til dette regulativ) og oplysninger om udøvelse af fortrydelsesretten (bilag nr. 1 til dette regulativ) skal gives i elektronisk form.
 8. I tilfælde af fortrydelse af aftalen om levering af digitalt indhold eller digital service kan Sælger forhindre forbrugeren i yderligere at bruge det digitale indhold eller den digitale service, især ved at forhindre forbrugeren i at få adgang til det digitale indhold eller Digital service.
 9. I tilfælde af tilbagetrækning fra aftalen om levering af digitalt indhold eller digital service, skal forbrugeren holde op med at bruge det digitale indhold eller den digitale service og gøre det tilgængeligt for tredjeparter.
 10. Fortrydelsesretten fra en fjernsalgskontrakt gælder ikke for de kontrakter, der er angivet i artikel 38 i loven af 30.05.2014. (Journal of Laws of 2019, punkt 134) om forbrugerrettigheder, bl.a. kontrakter:
  1. til levering af ydelser, som Forbrugeren er forpligtet til at betale prisen for, såfremt Sælger har udført ydelsen fuldt ud med udtrykkeligt og forudgående samtykke fra Forbrugeren, som inden udførelsens påbegyndelse er blevet informeret om, at efter sælgers opfyldelse mister han retten til at fortryde kontrakten og har erkendt dette.
  2. hvor prisen eller vederlaget afhænger af udsving på det finansielle marked, som ikke er under den erhvervsdrivendes kontrol, og som kan forekomme inden udløbet af fortrydelsesfristen;
  3. hvis genstand for ydeevne er en genstand, der ikke er præfabrikeret, produceret efter forbrugerens specifikationer eller beregnet til at opfylde forbrugerens individuelle behov;
  4. hvis genstand for udførelse er en vare leveret i forseglet emballage, som efter åbning ikke kan returneres af sundhedsmæssige eller hygiejniske årsager, hvis emballagen er blevet åbnet efter levering;
  5. til levering af lyd- eller billedoptagelser eller computerprogrammer leveret i forseglet emballage, hvis emballagen åbnes efter levering;
  6. levering af Digitalt Indhold, der ikke leveres på et håndgribeligt medie, som Forbrugeren er forpligtet til at betale prisen for, hvis Sælger har påbegyndt udførelsen med udtrykkeligt og forudgående samtykke fra Forbrugeren, som er blevet informeret forud for påbegyndelsen af opfyldelse, at Forbrugeren efter Sælgers opfyldelse mister retten til at fortryde kontrakten og har anerkendt dette;
  7. hvis genstand er en letfordærvelig genstand eller en genstand, der har en kort holdbarhed, og hvor genstanden for præstationen er varer, der i sagens natur er uadskillelige fra andre varer efter levering;
  8. til levering af aviser, tidsskrifter eller magasiner, med undtagelse af en abonnementskontrakt;
  9. afsluttet ved offentlig auktion;
  10. til udbud af indkvartering til andet end til boligformål, godstransport, biludlejning, catering, tjenesteydelser i forbindelse med fritids-, underholdnings-, sports- eller kulturelle begivenheder, hvis kontrakten specificerer dagen eller perioden for udførelsen af tjenesten;
  11. hvor genstanden for udførelsen er alkoholholdige drikkevarer, hvis pris er aftalt på tidspunktet for købsaftalens indgåelse, hvis levering først kan finde sted efter 30 dage, og hvis værdi afhænger af udsving på markedet, som den erhvervsdrivende ikke har kontrol over;

§ 7 Virkninger af fortrydelse af kontrakten

 1. Sælger skal inden for 14 dage fra datoen for modtagelse af meddelelsen om fortrydelse af aftalen om salg af en vare tilbagebetale til Forbrugeren alle betalinger foretaget af Forbrugeren, herunder leveringsomkostninger, svarende til billigste leveringsmetode tilbudt af sælger.
  1. Tilbagebetaling af betalinger skal ske med samme betalingsmetode, som forbrugeren bruger.
  2. Hvis Forbrugeren for at udøve fortrydelsesretten - bruger den elektroniske returformular - vil pengene blive refunderet ved den valgte metode og til den bankkonto, som Forbrugeren har angivet.
  3. Hvis Sælger ikke selv har tilbudt at afhente Varerne hos Forbrugeren, kan Sælger tilbageholde tilbagebetalingen af betalingen modtaget fra Forbrugeren, indtil han har modtaget Varerne tilbage, eller Forbrugeren har fremlagt bevis for deres returnering, uanset hvilken begivenhed der indtræffer. først.
 2. Sælgeren kan tilbyde Forbrugeren selv at afhente Varerne hos Forbrugeren. Men hvis Sælger ikke har afgivet et sådant tilbud - bør Forbrugeren returnere varen til Sælger (eller en af Sælger bemyndiget til at afhente den) straks, dog senest 14 dage fra den dag, hvor han trak sig fra kontrakt. For at overholde fristen er det tilstrækkeligt at returnere varen inden dens udløb. Varer, som forbrugeren returnerer, skal sendes til adressen på sælgers hjemsted.
 3. Forbrugeren er ansvarlig for enhver formindskelse af varernes værdi, som følge af deres brug ud over, hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og funktion.
 4. Forbrugeren kan ikke fortryde kontrakten, hvis det digitale indhold eller den digitale tjeneste leveres mod betaling af en pris, og det digitale indholds eller den digitale tjenestes manglende overensstemmelse med kontrakten er uden betydning.
 5. Sælger kan anmode om returnering af det materielle medie, hvorpå han har leveret det digitale indhold, inden for 14 dage efter modtagelsen af forbrugerens fortrydelseserklæring. Forbrugeren skal returnere mediet straks og for Sælgers regning.
 6. Sælger er kun forpligtet til at returnere prisen til den del, der svarer til det Digitale Indhold eller den Digitale Tjeneste, der ikke er i overensstemmelse med kontrakten og det Digitale Indhold eller den Digitale Tjeneste, leveringspligten, som er faldet på grund af udtræden af kontrakt.

§ 8 Klage

 1. En klage over en defekt i varerne eller manglende overholdelse af varerne med den indgåede fjernsalgskontrakt kan indgives:
  1. via den elektroniske klageformular;
  2. skriftligt til adressen på Sælgers hjemsted eller via e-mail til info@matemundo.dk.
 2. I meddelelsen er det nødvendigt at angive en mangel, som varerne efter købers opfattelse har, krav mod sælger, og om muligt - at dokumentere den nævnte mangel og fremlægge bevis for køb af varerne i online shoppen. Sælger skal svare på klagen inden for 14 dage efter modtagelsen. Har han ikke svaret inden for den nævnte frist, anses det for at have anerkendt klagen. Svaret på klagen skal gives af Sælger til Køber skriftligt eller på et varigt medium.
 3. De skridt, der skal tages af køberen for at indgive en klage, herunder metoden for levering af de varer, der reklameres til sælgeren, er angivet på forskellige stadier i den elektroniske klageformular.
 4. I tilfælde af, at Sælger anser reklamationen for berettiget: Omkostningerne til udskiftning, reparation, herunder omkostninger til forsendelse i forbindelse med reklamationen af Varerne, afholdes af Sælger.
 5. Sælgeren er ansvarlig over for forbrugeren såvel som den individuelle iværksætter for varernes manglende overensstemmelse med fjernsalgskontrakten i henhold til principperne, der følger af loven af 30.05.2014 om forbrugerrettigheder.
  1. Sælgeren er ansvarlig for manglende overholdelse af varerne med den salgskontrakt, der er indgået på afstand, som eksisterede på tidspunktet for dets levering og afsløret inden for to år fra dette tidspunkt, medmindre varernes brugsperiode, specificeret af Sælger, er længere.
  2. Sælger skal reparere eller udskifte varerne inden for 14 dage efter at have anerkendt reklamationen. Omkostningerne til reparation eller udskiftning, herunder især omkostninger til porto, transport, arbejdskraft og materialer, afholdes af Sælger.
  3. Forbrugeren skal stille varerne til rådighed for reparation eller udskiftning for sælgeren. Sælger skal afhente varerne for egen regning. 6.
 6. Sælgeren skal levere varerne fri for defekter og er ansvarlig over for iværksætteren for mangler ved de købte varer i henhold til vilkårene i den civile lovbog.
 7. Leveringen af digitalt indhold eller digital service til forbrugeren eller den individuelle iværksætter skal ske i overensstemmelse med de principper, der udspringer af loven af 30.05.2014 om forbrugerrettigheder.
  1. Digitalt indhold anses for at være leveret, når det digitale indhold eller midlerne, der giver adgang til det digitale indhold eller download af det digitale indhold, er blevet gjort tilgængeligt for forbrugeren eller til en fysisk eller virtuel enhed, som forbrugeren uafhængigt har valgt til det formål, eller når forbrugeren eller en sådan enhed har tilgået den.
  2. Det digitale indhold anses for at være leveret, når forbrugeren eller den fysiske eller virtuelle enhed, som forbrugeren selvstændigt har valgt til det formål, har fået adgang til det.
  3. Sælger skal bringe det digitale indhold eller den digitale tjeneste i overensstemmelse med kontrakten inden for 21 dage fra det øjeblik, sælger er informeret af forbrugeren om den manglende overensstemmelse med kontrakten og uden unødig ulempe for forbrugeren, under hensyntagen til deres art og det formål, de bruges til. Omkostningerne ved at bringe det digitale indhold eller den digitale tjeneste i overensstemmelse med kontrakten afholdes af sælgeren.

§ 9 Udtalelser

 1. En udtalelse om håndteringen af en ordre eller en udtalelse om en vare kan indsendes under et besøg i onlineshoppen ved at klikke på grænsefladen ved siden af varen eller ved at klikke på linket i e-mailen. Tilføjelsen af en udtalelse er frivillig og gratis. Kunden må kun placere én vurdering i en ordre. 2.
 2. I vurderingerne kan kunden tildele en stjernebedømmelse fra 1 til 5 og tilføje en verbal kommentar begrænset til 65535 tegn.
 3. Bedømmelserne gemmes og vises offentligt på Online Shop-webstedet såvel som på webstederne https://zaufaneopinie.idosell.com og https://trustedreviews.idosell.com.
 4. Sælgeren bekræfter udtalelserne ved hjælp af den e-mailadresse, der blev brugt i købsprocessen for de pågældende varer. En udtalelse, som er afgivet af en person, der bruger den e-mailadresse, som blev brugt i købsprocessen - er markeret på butikkens hjemmeside med kommentaren "mening bekræftet ved køb". Enhver anden mening er markeret som en "mening, der ikke er bekræftet af et køb".
 5. Sælgeren kan offentliggøre udtalelser om en given vare fra sine andre onlinebutikker.
 6. Sælgeren vil ikke ændre udtalelserne med hensyn til deres indhold eller de tildelte stjerner.
 7. Køberen er alene og alene ansvarlig for indholdet af udtalelsen. Sælger forbeholder sig retten til at slette en udtalelse i henhold til lovens vilkår og disse vilkår og betingelser.
 8. Indsendelse af oplysninger, der er usande, vildledende, vulgær, aggressiv, stødende eller åbenlyst umoralsk er forbudt. Det er også uacceptabelt at uploade indhold, der er ulovligt, krænker tredjeparters rettigheder eller udgør en handling af unfair konkurrence. 9.
 9. Kunden forpligter sig til ikke at placere indhold, der indeholder links til eksterne websteder, er af salgsfremmende eller reklamemæssig karakter eller indeholder personlige data fra tredjeparter.
 10. Indholdet af bedømmelsen kan være skjult for andre brugere af butikken på kundens udtrykkelige anmodning, men den tildelte stjernebedømmelse vil blive inkluderet i den samlede bedømmelse af butikken og varen.

§ 10 Immaterielle rettigheder

 1. Kunden erklærer, at han/hun ikke er berettiget til nogen rettigheder, herunder ophavsrettigheder eller beslægtede rettigheder til de evalueringer og udtalelser, han/hende har lagt ud, bortset fra retten til at bruge Onlineshoppen på den måde, der er angivet i Vilkårene og Betingelser. Kunden er ikke berettiget til nogen rettigheder til at optage, reproducere, gøre tilgængeligt, offentliggøre eller formidle indholdet, medmindre en sådan rettighed følger af lovens bestemmelser eller disse vilkår og betingelser.
 2. Kunden er ikke berettiget til på nogen måde at gribe ind i indholdet, især indholdet, strukturen, formen, grafikken, betjeningsmekanismen eller andre elementer i onlinebutikken.
 3. Ved at placere udtalelser i onlinebutikken, som udgør værker i henhold til loven af 4.2.1994 om ophavsret og beslægtede rettigheder - giver kunden sælgeren en ikke-eksklusiv og vederlagsfri licens, ubegrænset med hensyn til tid og territorium , at bruge disse værker af Sælger, sammen med retten til at give en underlicens, hvilket omfatter at gøre værket tilgængeligt for offentligheden på en sådan måde, at alle kan få adgang til det på et sted og tidspunkt, som de selv har valgt ( internettet). Licensen gives for alle udnyttelsesområder, der er kendt på tidspunktet for tildelingen, især følgende udnyttelsesområder:
  1. inden for optagelse og multiplikation af værket ved enhver teknik - især ved trykning, reprografi, magnetisk optagelse, digital teknik, dvs. brug af enhver teknik på enhver audiovisuel eller visuel bærer, især på audiovisuelle diske, cd'er, computere disk, i et multimedienetværk, inklusive internettet og relaterede onlinetjenester og multiplikation, optagelse, brug på internettet, reklame, multiplikation af optagelsen i elektronisk form i computerhukommelse og i interne og eksterne netværk,
  2. brug af det hele eller fragmenter eller elementer af værket med mulighed for at foretage ændringer som følge af arten af det givne onlinemedie - i alle publikationer, især online, digitalt, nyhedsbreve og information, alene eller i kombination med andre værker eller fragmenter af værker; brug i sin helhed eller i fragmenter med henblik på promovering og reklame, især i form af audiovisuel, lyd-, medie-reklame.
  3. inden for rammerne af handel med originalen eller kopierne, som værket er blevet fastgjort til - markedsføring, udlån, leasing af originalen eller kopierne,
  4. inden for rammerne af formidling af værket på en anden måde end specificeret ovenfor - offentlig fremførelse, udstilling, fremvisning, reproduktion samt udsendelse og genudsendelse, samt at gøre værket tilgængeligt for offentligheden på en måde giver alle adgang til det på et sted og på et tidspunkt, de selv har valgt,
  5. brug af værker til salgsfremmende og marketingformål;
 4. sletning af kontoen af kunden eller af en udtalelse i henhold til afsnit 9, punkt 8, påvirker ikke gyldigheden af den førnævnte licens.

§ 11. Salgsregler i Abonnementsmodellen.

 1. Elektronisk service i form af abonnement kan leveres af Sælger til Køber.
 2. brug af Abonnementet giver mulighed for cyklisk levering af udvalgte Varer, med intervaller angivet af Kunden, uden at det er nødvendigt at placere efterfølgende ordrer, indtil Abonnementet er gennemført. Betaling for abonnementet sker udelukkende ved hjælp af den cykliske betalingsmekanisme og kun via et enkelt kort.
 3. Afmeldelse af et kort fra et abonnement opsiger abonnementet.
 4. Transaktioner under tilbagevendende betalinger vil kun blive behandlet efter forudgående registrering af kortholderen hos operatøren (eller den enhed, gennem hvilken operatøren håndterer transaktioner). Registreringen er for at bekræfte, at kunden, der bestiller den cykliske betaling, er den legitime indehaver af det kort, der skal debiteres. Forud for registrering af Kortet på Transaktionswebstedet, skal Kunden give sit samtykke til at blive opkrævet regelmæssigt ved at påbegynde tjenesten Cyklisk Betaling. Samtykket gemmes i Operatørens tjeneste.
 5. Kunden opretter et abonnement ved at vælge denne købsform i den elektroniske ordreformular. En bekræftelse på oprettelsen af Abonnementet sendes øjeblikkeligt til Købers e-mailadresse, der er angivet, da den første Abonnementsordre afgives.
 6. Kunden skal administrere abonnementet via kontoen i henhold til de tilgængelige muligheder.
 7. Abonnementet er på ubestemt tid.
 8. Kunden kan til enhver tid opsige Abonnementet. Opsigelse af Abonnementet fra Kundens side er ensbetydende med tilbagetrækning af samtykke til efterfølgende opkrævninger for tilbagevendende betalinger. I denne situation vil der ikke blive oprettet yderligere Abonnementsordre. Hvis opsigelsen af Abonnementet sker efter den dato, der er angivet i den e-mail, der henvises til i paragraf 11, vil den aktuelle Abonnementsordre være den sidste, der oprettes.
  en). Opsigelsen af Abonnementet skal ske ved, at Køber vælger muligheden "Afslut Abonnement" i indstillingerne for det relevante Abonnement, som er tilgængelige, når Kunden logger ind fra sin Konto.
  b). Køber kan også opsige Abonnementet ved at sende en e-mail til butikspersonalet info@matemundo.dk.
 9. Forretningen har ret til at opsige Abonnementet, hvorom Forretningen vil informere Køber via e-mail eller telefonisk kontakt mindst 7 dage i forvejen. I denne situation vil der ikke blive taget kredit fra kortet, og der vil ikke blive oprettet flere abonnementsordrer.
 10. Sælger er berettiget til at ændre priserne på Varerne under Abonnementet, som Køber skal informeres om i den e-mail-korrespondance, der henvises til i klausul . 11.
 11. Sælger skal sende Køber en e-mail om oprettelsen af Abonnementsordren med dens emne, mængde, pris (inklusive prisændringer, hvis nogen), dato for udførelse og datoen for den planlagte tilbagetrækning af midler fra Kort - senest 3 dage før hævning af midler fra Kortet. Derudover skal Sælger informere Køber om muligheden for at opsige Abonnementet ved at vedhæfte et link, der fører til indstillingerne, der muliggør opsigelse af et givent Abonnement fra Kundekontoens niveau og den dato, indtil hvilken dette træder i kraft. Hvis Abonnementet opsiges efter den dato, der er angivet i e-mailen - træder opsigelsen i kraft for efterfølgende Abonnementsordrer. Det betyder, at Abonnementet vil blive opsagt, men den nuværende Abonnementsordre vil være den sidste, der bliver opfyldt.
 12. Hvis et forsøg på at debitere Kortet mislykkes, vil Kunden få besked via e-mail om, at betalingen ikke kan opkræves. Mulige årsager til ikke at kunne opkræve betalingen er: manglende midler på kortet, udløb af kortet eller tekniske problemer.
 13. Udløbet af det Kort, der er knyttet til Abonnementet, eller manglende evne til at autorisere en betalingsordre af andre årsager vil medføre opsigelse af Abonnementet.
 14. Abonnementsordren vil først blive behandlet, efter at kortet er blevet debiteret.
 15. Opsigelsen af Abonnementet medfører øjeblikkelig opsigelse af kontrakten om salg af varer.

§ 12 Afsluttende bestemmelser

 1. Disse vilkår for brug er gældende fra 2014.01.01.
 2. I tilfælde af, at nogen af bestemmelserne i disse vilkår og betingelser ændres eller ugyldiggøres af en afgørelse fra en kompetent myndighed eller domstol, forbliver de resterende bestemmelser i kraft og er bindende for sælgeren og kunden.
 3. >
 4. Sælger forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår og betingelser. Eventuelle aftaler indgået før datoen for ikrafttræden af de nye regler skal gennemføres på grundlag af de regler, der var gældende på datoen for aftalens indgåelse.
 5. Den lov, der gælder for bilæggelse af eventuelle tvister i forbindelse med vilkårene og betingelserne, er polsk lov. Disse tvister vil blive afgjort af den lokalt kompetente fælles domstol. Kunden, som er Forbruger, kan også gøre brug af udenretslige måder at behandle klager og forfølge krav på. Alle oplysninger om udenretslige måder at behandle klager og forfølge krav på kan fås på webstedet for Kontoret for Konkurrence og Forbrugerbeskyttelse på: www.uokik.gov.pl. Samtidig vil vi gerne informere dig om, at de angivne procedurer er af frivillig karakter, og at begge parter skal acceptere dem.
 6. I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 524/2013 af 21. maj 2013 informerer vi dig om, at platformen for online tvistbilæggelse mellem forbrugere og erhvervsdrivende på EU-plan (ODR-platform) er tilgængelig på http://ec.europa.eu/consumers/odr. ODR-platformen er et one-stop-shop-websted for forbrugere og handlende, der søger udenretslig bilæggelse af en tvist vedrørende kontraktlige forpligtelser, der opstår som følge af en online salgs- eller servicekontrakt.

§ 13. Bilag 1 - Oplysninger om udøvelse af fortrydelsesretten

 1. Du har fortrydelsesret under følgende betingelser for forbrugeren og den individuelle iværksætter.
  Du har ret til at fortryde denne kontrakt inden for 14 dage uden at angive nogen grund. Fortrydelsesfristen udløber efter 14 dage:
  1. i tilfælde af en salgskontrakt, fra den dag, hvor du tager varerne i besiddelse, eller hvor en anden tredjepart end transportøren og angivet af dig tager varerne i besiddelse;
  2. hvis der er tale om en kontrakt, der indebærer forpligtelse til at overdrage ejendomsretten til flere genstande, som leveres separat fra den dag, hvor du får besiddelsen af den sidste genstand, eller hvor en anden tredjepart end transportøren og angivet af du får den sidste vare i besiddelse;
  3. i tilfælde af en kontrakt, der giver mulighed for overdragelse af ejendomsretten til genstande, der leveres i rater eller dele fra den dag, hvor du får besiddelse af den sidste rate eller del, eller hvor en tredjepart, bortset fra transportøren og angivet, ved at du erhverver dig den sidste rate eller del;
  4. i tilfælde af kontrakter om regelmæssig levering af varer, i en bestemt periode fra den dag, hvor du kommer i besiddelse af den første vare, eller hvor en anden tredjepart end fragtføreren og angivet af dig får besiddelse af første gode;
  5. i tilfælde af kontrakter om levering af tjenester eller digitalt indhold, som ikke leveres på et håndgribeligt medium, fra dagen for kontraktens indgåelse.
 2. For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os, dvs.: Venusti sp. z o.o., Ostrowskiego 9/508, 53-238 Wrocław, tlf. , info@matemundo.dk om din beslutning om at fortryde denne kontrakt ved en utvetydig erklæring (f.eks. et brev sendt med post, fax eller e-mail).
 3. Du kan bruge modelfortrydelsesformularen, men dette er ikke obligatorisk.
 4. Du kan også udfylde den elektroniske returformular, der er tilgængelig på hjemmesiden for onlineshoppen: https://www.matemundo. .dk/returns-open.php. Hvis du bruger denne mulighed, sender vi dig en bekræftelse på modtagelsen af din meddelelse om tilbagetrækning på et varigt medium uden forsinkelse.
 5. For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender din meddelelse vedrørende din udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.
 6. I tilfælde af fortrydelse af denne kontrakt, refunderer vi dig alle betalinger modtaget fra dig, inklusive omkostningerne ved levering af varerne (med undtagelse af de ekstra omkostninger, der følger af dit valg af en anden leveringstype end den billigste type standardlevering, der tilbydes af os), uden forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor vi er informeret om din beslutning om at udøve din fortrydelsesret fra denne kontrakt. Vi refunderer betalingen med samme betalingsmiddel, som du brugte i den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har aftalt andet.
 7. I tilfælde af kontrakter, der involverer overdragelse af ejendomsretten til en vare, hvor vi ikke har tilbudt at afhente varen i tilfælde af fortrydelse - tilbageholder vi tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen, eller indtil du har forsynet os med bevis for dens tilbagevenden, uanset hvilken begivenhed der indtræffer først.
 8. Send venligst den returnerede vare tilbage til: Venusti sp. z o.o., Ostrowskiego 9/508, 53-238 Wrocław øjeblikkeligt og under alle omstændigheder ikke senere end 14 dage fra den dag, hvor du informerede os om din fortrydelse af denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du sender varen tilbage inden udløbet af 14 dages fristen. Du skal afholde de direkte omkostninger ved at returnere varen.
 9. på grund af varernes vægt og dimensioner, i tilfælde af fortrydelse af kontrakten - returnering af varerne kan medføre højere omkostninger end normal postforsendelse. Hvis du ønsker at benytte dig af kurerselskabers tjenester, kan det være nødvendigt at sende forsendelsen på en palle, hvilket er dyrere end almindelig postomdeling.

§ 14. Bilag 2 - Modelfortrydelsesformular

pixel