Gratis levering!!! fra 350,01 DKK
Gem på indkøbslisten
Opret en ny indkøbsliste

Privatlivspolitik

1. Dataansvarlig og definitioner

 1. Den dataansvarlige for kunder/brugere af onlineshoppen, også kendt som sælgeren, er Venusti sp. z o.o., NIP 6121860348, REGON 366578876.
 2. Den dataansvarlige kan kontaktes på:
  1. adresse for breve: Ostrowskiego 9/508, 53-238 Wrocław;
  2. e-mailadressen: info@matemundo.dk.
 3. Bruger - en fysisk person, der går ind på webstedet/webstederne for Onlineshoppen eller bruger de tjenester eller funktioner, der er beskrevet i denne politik.
 4. Kunde - en fysisk person med fuld retsevne, en fysisk person, der er en Forbruger, en juridisk person eller en organisatorisk enhed uden status som juridisk person, som loven tildeler retsevne, som afslutter en Aftale om fjernsalg med sælgeren.
 5. Online Shop - en internettjeneste drevet af Sælger, tilgængelig på elektroniske adresser (hjemmesider): https://www.matemundo.dk, hvorigennem Kunden/Brugeren kan indhente oplysninger om Varerne og deres tilgængelighed og købe Varerne eller bestille tjenesten.
 6. Nyhedsbrev - information, herunder kommerciel information i henhold til loven af 18. juli 2002 om levering af elektroniske tjenester (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) fra Sælger, sendt til kunden/brugeren elektronisk; dets modtagelse er frivillig og kræver samtykke fra kunden/brugeren.
 7. Konto - et sæt data gemt i Onlineshoppen og i Sælgers IT-system vedrørende Kunden/Brugeren og ordrer afgivet af Kunden/Brugeren og de af Kunden/Brugeren indgåede aftaler, som gør det muligt for Kunden/Brugeren at afgive bestillinger og indgå aftaler.
 8. GDPR - Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri bevægelighed af sådanne data og ophævelse af direktiv 95/46/EF.

2. Behandlingens formål, retsgrundlag og periode

 1. For at udføre fjernsalgsaftalen behandler sælgeren:
  1. oplysninger om brugerens enhed med det formål at sikre, at tjenesterne fungerer korrekt: computerens IP-adresse, information indeholdt i cookies eller andre lignende teknologier, sessionsdata, webbrowserdata, enhedsdata, data vedrørende aktivitet på hjemmesiden , herunder på individuelle undersider;
  2. geolocation-data, hvis brugeren har givet samtykke til tjenesteudbyderens adgang til geolocation. Geolokaliseringsdataene bruges til at give mere skræddersyede tilbud af varer og tjenester;
  3. brugernes personlige data: navn, efternavn, registreret kontoradresse, korrespondanceadresse, e-mail-adresse, telefonnummer, skatteidentifikationsnummer (NIP), bankkontonummer eller andre personlige data, der kræves af administratoren i købsprocessen.
 2. Denne information indeholder ikke brugernes identitetsdata, men kan i kombination med andre oplysninger udgøre personlige oplysninger. Derfor udvider den dataansvarlige fuld GDPR-beskyttelse til dem.
 3. Disse data behandles i overensstemmelse med artikel 6, afsnit 1, litra b, i GDPR, med det formål at levere en tjeneste, dvs. en aftale om levering af tjenester ad elektronisk vej i overensstemmelse med forordningen, i overensstemmelse med artikel 6 afsnit 1 litra a i GDPR, i overensstemmelse med samtykke til brugen af visse cookies eller andre lignende teknologier, som udtrykt ved de relevante indstillinger af internetbrowseren, i overensstemmelse med telekommunikationsloven eller i overensstemmelse med samtykke til geolokalisering. Dataene behandles indtil slutningen af Brugerens brug af Online Shoppen.
 4. Administratoren forpligter sig til at træffe alle foranstaltninger, der kræves i henhold til artikel 32 i RODO, dvs. at tage højde for det aktuelle tekniske niveau, omkostningerne ved gennemførelsen og arten, omfanget og formålene med behandlingen og risikoen for overtrædelse af fysiske personers rettigheder eller friheder af varierende sandsynlighed og alvorlighed, implementerer administratoren passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der er passende for denne risiko.

3. Den dataansvarliges markedsføringsaktiviteter

 1. Den dataansvarlige kan placere markedsføringsoplysninger om hans/hendes varer eller tjenester på Onlineshoppens hjemmeside. Sådant indhold skal vises af den dataansvarlige i overensstemmelse med artikel 6, afsnit 1, litra f i GDPR, i overensstemmelse med den berettigede interesse, som den dataansvarlige forfølger, i at offentliggøre indholdet relateret til de leverede tjenester og det promoverende indhold af handlingerne hvori den dataansvarlige er involveret. Samtidig krænker handlingen ikke kundernes/brugernes rettigheder og friheder, kunderne/brugerne forventer at modtage lignende indhold, eller forventer endda det, eller det er deres direkte formål at besøge webstedet(e) på Online. Shop.

4. Modtagere af brugerens data

 1. Den dataansvarlige videregiver kun Brugernes personoplysninger til databehandlerne i henhold til de indgåede kontrakter om overdragelse af persondatabehandling, med det formål at levere tjenester til Administratoren, f.eks. hosting og vedligeholdelse af hjemmesiden, IT-tjenester, marketing og PR-tjenester.

5. Overførsel af personoplysninger til tredjelande

 1. Personlige data vil ikke blive behandlet i tredjelande.

6. Fortrydelse af kontrakten - elektronisk returformular

 1. Retigheder for de registrerede
  1. adgang (artikel 15 i GDPR) - for at få bekræftelse fra den dataansvarlige, om hans eller hendes personoplysninger behandles. Hvis oplysningerne om en person behandles, har vedkommende ret til at få adgang til dem og til at få følgende oplysninger: om formålene med behandlingen, kategorierne af personoplysninger, modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne har været til eller vil blive afsløret om perioden for datalagring eller om de kriterier, der er brugt til at bestemme denne periode, om retten til at anmode om berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandling af personoplysninger og til at gøre indsigelse mod en sådan behandling;
  2. for at få en kopi af dataene (Artikel 15, afsnit 3 GDPR) - for at få en kopi af de data der skal behandles; det første eksemplar er gratis. For yderligere kopier kan den dataansvarlige opkræve et rimeligt gebyr baseret på administrative omkostninger;
  3. til berigtigelse (artikel 16 i GDPR) - at anmode om berigtigelse af unøjagtige eller supplere ufuldstændige data vedrørende ham eller hende;
  4. at slette dataene (artikel 17 i GDPR) - at anmode om sletning af hans/hendes personlige data, hvis den dataansvarlige ikke har et juridisk grundlag for deres behandling, eller dataene ikke længere er nødvendige til formålet med behandlingen;
  5. til begrænsning af behandling (artikel 18 i GDPR) - at anmode om begrænsning af behandling af personoplysninger, når:
   1. nøjagtigheden af personoplysningerne bestrides af den registrerede i en periode, der gør det muligt for den registeransvarlige at verificere nøjagtigheden af de personlige data,
   2. behandlingen er ulovlig, og den registrerede modsætter sig sletning af personoplysningerne og anmoder i stedet om begrænsning af deres brug,
   3. den dataansvarlige har ikke længere brug for personoplysningerne til formålet med behandlingen, men de kræves af den registrerede for at etablere, udøve eller forsvare retskrav,
   4. den registrerede har gjort indsigelse mod behandling i henhold til artikel 21, stk. 1, i afventning af verifikationen af, om den dataansvarliges legitime grunde tilsidesætter den registreredes;
  6. til dataportabilitet (Artikel 20 GDPR) - at modtage de personoplysninger om ham eller hende, som han eller hun har givet til en dataansvarlig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse data videregives til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne er givet til, hvor data behandles på grundlag af den registreredes samtykke eller i henhold til en kontrakt med ham/hende, og hvor data behandles med automatiserede midler;
  7. at gøre indsigelse (Artikel 21 i GDPR) - at gøre indsigelse mod behandlingen af hans/hendes personoplysninger til den registeransvarliges legitime formål, af grunde relateret til hans/hendes specifikke situation, herunder profilering. I så fald skal den dataansvarlige vurdere, om der er vigtige legitime behandlingsgrunde, der tilsidesætter de registreredes interesser, rettigheder og friheder eller grunde til at fastlægge, forfølge eller forsvare krav. Hvis den registreredes interesser ifølge vurderingen vil have forrang frem for den dataansvarliges interesser, er den dataansvarlige forpligtet til at standse behandlingen af oplysningerne til disse formål;
  8. at tilbagekalde samtykke til enhver tid og uden at angive nogen grund, men behandlingen af personoplysninger, der er udført før tilbagetrækningen af samtykket, vil stadig forblive lovlig. Tilbagetrækning af samtykke medfører, at den dataansvarlige ophører med at behandle personoplysninger til det formål, hvortil samtykket er givet.
 2. For at udøve de førnævnte rettigheder bør den registrerede kontakte den dataansvarlige ved hjælp af de angivne kontaktoplysninger og informere den dataansvarlige om, hvilken ret og i hvilket omfang han/hun ønsker at udøve den.

7. Formanden for kontoret for beskyttelse af personoplysninger

 1. Den registrerede har ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden, som i Polen er præsidenten for kontoret for beskyttelse af personlige oplysninger, med hjemsted i Warszawa, ul. Stawki 2, som kan kontaktes på følgende måde:
 2. adresse for bogstaver: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 3. via den elektroniske postkasse, der er tilgængelig på webstedet: https://www.uodo.gov.pl/pl/ p/kontakt;
 4. adresse for breve: hjælpelinje: 606-950-0000.

8. Databeskyttelsesrådgiver

 1. Under alle omstændigheder kan den registrerede også kontakte den dataansvarliges databeskyttelsesansvarlige direkte via e-mail eller skriftligt til den dataansvarliges adresse angivet i afsnit 1, punkt 2 i denne politik.

9. Ændringer i privatlivs- og cookiepolitikken

 1. Privatlivs- og cookiepolitik kan blive suppleret eller opdateret i henhold til den dataansvarliges aktuelle behov med henblik på at give aktuelle og pålidelige oplysninger til kunder/brugere.

10. Cookies

 1. Onlineshoppen udfører funktionerne med at indhente oplysninger om kunder, brugere og deres adfærd på følgende måde ved:
  1. oplysninger frivilligt indtastet på formularerne til formål, der opstår som følge af formularens funktion;
  2. lagring af cookies (såkaldte: "cookies") på den endelige enhed;
  3. indsamling af webserverlogfiler af onlinebutikkens hostingoperatør (nødvendigt for korrekt drift af onlineshoppen).
 2. Cookiefiler er it-data, især tekstfiler, som er gemt i kundens/brugerens endelige enhed og er designet til at bruge onlinebutikkens hjemmeside. Cookies indeholder normalt navnet på det websted, de kommer fra, tidspunktet for deres lagring på den endelige enhed og et unikt nummer.
 3. Onlineshoppen bruger kun cookies, efter at Kunden/Brugeren har givet sit forudgående samtykke hertil. Samtykke til brugen af alle cookies i Onlineshoppen gives ved at klikke på knappen: "Luk", når meddelelsen om brugen af cookies i Onlineshoppen vises, eller ved at lukke denne meddelelse.
 4. Hvis Kunden/Brugeren ikke accepterer brugen af cookies i Online Shoppen, kan han/hun bruge muligheden: "Jeg er ikke enig", som også er tilgængelig i meddelelsen om brugen af cookies fra Onlineshop eller foretag ændringer i indstillingerne for internetbrowseren, som aktuelt benyttes af Kunden/Brugeren (dette kan dog forårsage forkert betjening af Onlineshoppen).
 5. For at administrere cookie-indstillingerne skal Kunden/Brugeren vælge webbrowser/system og følge instruktionerne: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone.
 6. Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger fra cookies er de legitime interesser, som hjemmesidens operatør forfølger, bestående i at levere tjenester af høj kvalitet og sikre tjenesternes sikkerhed.
 7. Onlineshoppen bruger to grundlæggende typer cookies: sessionscookies og persistente cookies. Sessionscookies er midlertidige filer, som gemmes på brugerens endelige enhed, indtil man logger ud, forlader onlineshoppen eller slukker for softwaren (webbrowser). Vedvarende cookies gemmes på en brugers enhed i den tid, der er angivet i parametrene for cookies, eller indtil de fjernes af brugeren.

Functional cookies (necessary)

www.matemundo.dk

monit_token: 365 days, cookie
Identifies the shop's customer.

shop_monit_token: 30 minutes, cookie
Identifies the shop's customer.

client: 1 days, cookie
Identifies the logged-in customer / basket of the non-logged-in customer.

affiliate: 90 days, cookie
It stores information about the partner ID from which the shop was entered.

ordersDocuments: cookie
Stores information about the print status of a document.

__idsui: 1095 days, cookie
File required for the so-called lightweight login function on the website.

__idsual: 1095 days, cookie
File required for the so-called lightweight login function on the website.

__IAI_SRC: 90 days, cookie
It only stores the source from which the page was accessed.

login: cookie
Stores information about whether the user has logged in to the site.

CPA: 28 days, cookie
Includes information on the variables for the CPA / CPS programmes in which the site participates.

__IAIRSABTVARIANT__: 30 days, cookie
Variant identifier for the A/B test and IdoSell RS engine configuration.

basket_id: 365 days, cookie
The site user's shopping cart identifier, assigned for the duration of the ongoing session.

page_counter: 1 days, cookie
Counter of pages visited.

LANGID: 180 days, cookie
Stores information about the language selected by the site user.

REGID: 180 days, cookie
Stores information about the site user's region.

CURRID: 180 days, cookie
Stores information about the currency of the site selected by the user.

__IAIABT__: 30 days, cookie
It stores the A/B test identifier, for the purpose of testing and improving shop functionality.

__IAIABTSHOP__: 30 days, cookie
It stores the identifier of the shop participating in the A/B test.

__IAIABTVARIANT__: 30 days, cookie
Stores the identifier of the variant drawn as part of the ongoing A/B test.

toplayerwidgetcounter[]: cookie
Stores the number of times a pop up message has been displayed.

samedayZipcode: 90 days, cookie
Stores information about the site user's postcode, which is required to offer courier delivery on the SameDay service.

applePayAvailability: 30 days, cookie
Stores information about whether an ApplePay payment method is available for the user.

paypalMerchant: 1 days, cookie
PayPal account ID.

toplayerNextShowTime_: cookie
Stores information about the time at which the next pop up message is to be displayed. 

rabateCode_clicked: 1 days, cookie
Stores information about the closure of the active discount bar.

freeeshipping_clicked: 1 days, cookie
Stores information about the closing of the free delivery bar.

redirection: cookie
Stores information on the closure of the pop-up message indicating the suggested language for the shop.

filterHidden: 365 days, cookie
When the option to collapse the filter for goods is clicked, it saves which filter is to be collapsed when the goods list is refreshed.

toplayerwidgetcounterclosedX_: cookie
It stores information about closing the pop-up message.

cpa_currency: 60 minutes, cookie
Includes currency information for CPA / CPS programmes in which the site participates.

basket_products_count: cookie
Stores information on the number of products in the basket.

wishes_products_count: cookie
Stores information on the number of products in the favorites list.

IAI S.A.

iai_accounts_toplayer: 30 days, cookie
Ensures the correct display of the pop up message informing about the IdoAccounts login service (https://www.idosell.com/en/idoaccounts-is-a-system-that-facilitates-the-process-of-logging-in-to-many-stores-with-one-account-and-placing-orders-in-online-stores/).

IdoSell

platform_id: cookie
Stores information about whether the page is displayed in the mobile app.

paypalAvailability_: 1 days, cookie
Stores information on whether a PayPal payment method is available for the user.

ck_cook: 3 days, cookie
Stores information about whether the user of the website has consented to cookies.

IdoAccounts

accounts_terms: 365 days, cookie
Stores information on whether the user has accepted consent to use the IdoAccounts service.

express_checkout_login: 365 days, cookie
CookieNameExpressCheckoutLogin

Google

NID: 180 days, cookie
These cookies (NID, ENID) are used to remember your preferences and other information, such as your preferred language, how many results you prefer to have shown on a search results page (for example, 10 or 20), and whether you want to have Google’s SafeSearch filter turned on. This cookie is also required to offer the Google Pay payment service.

Google reCAPTCHA

_GRECAPTCHA: 1095 days, cookie
This cookie is set by Google reCAPTCHA, which protects our site against spam enquiries on contact forms.

PayPal

ts: cookie
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

ts_c: 1095 days, cookie
This cookie is generally provided by PayPal and is used to prevent fraud.

x-pp-s: cookie
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

enforce_policy: 365 days, cookie
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

tsrce: 3 days, cookie
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

l7_az: 60 minutes, cookie
This cookie is necessary for the PayPal login-function on the website.

LANG: 1 days, cookie
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

nsid: cookie
Used in the context of transactions on the Website. The cookie is required for secure transactions.


Analytics cookies

IAI S.A.

__IAI_AC2: 45 days, cookie
Activity Tracking identifier to collect the history of pre-order sources as well as the source through which the order was placed according to the last click attribution model.

Google Analytics

_ga_: 730 days, cookie
Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website, as well as dates for the first and most recent visit.

_ga: 730 days, cookie
Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

_gid: 1 days, cookie
Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

_gat: 1 days, cookie
Used to throttle request rate. Analytics anonymizes the IP address.

_dc_gtm_UA-#: 730 days, cookie
Used by Google Tag Manager to control the loading of a Google Analytics script tag. Analytics anonymizes the IP address.

FPLC: 1200 minutes, cookie
Non-HttpOnly cookie version named FPLC with a value hashed from the FPID value.

_gat[_]: 1 minutes, cookie
Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.

_gat_gtag: 1 minutes, cookie
Used to analyze visitor browsing habits, flow, source and other information.

__utma: 730 days, cookie
Used to distinguish users and sessions. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utma cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

__utmb: 30 minutes, cookie
Used to determine new sessions / visits. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utmb cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

__utmc: cookie
Not used in ga.js. Set for interoperability with urchin.js. Historically, this cookie operated in conjunction with the __utmb cookie to determine whether the user was in a new session/visit.

__utmt: 10 minutes, cookie
Used to throttle request rate.

__utmz: 180 days, cookie
Stores the traffic source or campaign that explains how the user reached your site. The cookie is created when the javascript library executes and is updated every time data is sent to Google Analytics.

__utmv: 730 days, cookie
Used to store visitor-level custom variable data. This cookie is created when a developer uses the _setCustomVar method with a visitor level custom variable. This cookie was also used for the deprecated _setVar method. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

AMP_TOKEN: 365 days, cookie
Contains a token that can be used to retrieve a Client ID from AMP Client ID service. Other possible values indicate opt-out, inflight request or an error retrieving a Client ID from AMP Client ID service.

FPID: 730 days, cookie
This cookie is named FPID (First Party Identifier) by default. The value stored in FPID will be used for setting the Client ID in the request to Google’s servers.

_gaexp: 90 days, cookie
Used to determine a user's inclusion in an experiment and the expiry of experiments a user has been included in.

_opt_awcid: 1 days, cookie
Used for campaigns mapped to Google Ads Customer IDs.

_opt_awmid: 1 days, cookie
Used for campaigns mapped to Google Ads Campaign IDs.

_opt_awgid: 1 days, cookie
Used for campaigns mapped to Google Ads Ad Group IDs

_opt_awkid: 1 days, cookie
Used for campaigns mapped to Google Ads Criterion IDs

_opt_utmc: 1 days, cookie
Stores the last utm_campaign query parameter.

_opt_expid: 0.2 minutes, cookie
This cookie is created when running a redirect experiment. It stores the experiment ID, the variant ID and the referrer to the page that's being redirected.

Google Analytics pixel: 999 days, tracking pixel
Pixel measures visits, clicks, and other digital behaviour. This allows to adapt your marketing strategy.

__utmli: 60 days, cookie
The cookie is part of the Enhanced Link Attribution feature that (tries to) distinguish clicks on links to the same destination in the in-page analyses. Contains the id (if any) of the clicked link (or its parent) to be read on the next page, so in-page analyses can tell where on the page the clicked link was located.

Google Maps

SID: 3650 days, cookie
Contain digitally signed and encrypted records of a user’s Google Account ID and most recent sign-in time. The combination of these cookies (SID, HSID) allows Google to block many types of attack, such as attempts to steal the content of forms submitted in Google services.


Advertising cookies

Meta (Facebook)

fbsr_: cookie
Contains the signed request for the Facebook App user.

fbss_: 365 days, cookie
Shared session Facebook.

fbs_: 30 minutes, cookie
Facebook session.

Meta Pixel: 999 days, tracking pixel
The Meta Pixel is a piece of code that allows you to measure the effectiveness of your advertising by understanding the actions taken by users of the site and allows you to make sure that your shop ads are shown to the right people.

_fbp: 90 days, cookie
Cookie used for user profiling and to match advertising to user profile as accurately as possible.

fr: 90 days, cookie
Cookie used for user profiling and to match advertising to user profile as accurately as possible.

_fbc: 730 days, cookie
Store last visit.

tr: cookie
Cookie used for user profiling and to match advertising to user profile as accurately as possible.

sb: 402 days, cookie
This cookie helps identify and apply additional security measures in case someone tries to access your Facebook account without authorization, for example by entering random passwords. It is also used to record information that will allow Facebook to recover a user's account if they forget their password, or to provide additional authentication if it suspects someone has hacked into their account. This includes, for example, "sb" and "dbln" cookies, which can securely identify a user's browser.

usida: cookie
Collects a combination of the user’s browser and unique identifier, used to tailor advertising to users.

wd: 9 days, cookie
This cookie helps direct traffic between servers and analyze how fast Meta Products load on different users. Thanks to cookies, Meta can also record the aspect ratio and dimensions of a user's screen and windows, and know whether the user has high contrast mode enabled, so it can present its sites and applications correctly. It can, for example, use "dpr" and "wd" cookies, among others, to provide the user with optimal device screen parameters.

locale: 9 days, cookie
This cookie contains the display locale of the last logged in user on this browser.

datr: 7 days, cookie
The purpose of the datr cookie is to identify the web browser being used to connect to Facebook independent of the logged in user. This cookie plays a key role in Facebook's security and site integrity features.

www.matemundo.dk

RSSID: 180 days, cookie
IdoSell RS user ID, used for the purpose of displaying tailored product recommendations on the website.

__IAIRSUSER__: 60 minutes, cookie
IdoSell RS user ID, used for the purpose of displaying tailored product recommendations on the website.

Google Analytics

__gads: 395 days, cookie
To provide ad delivery or retargeting.


 1. Cookies bruges til følgende formål:
  1. oprettelse af statistik, der hjælper med at forstå, hvordan kunder/brugere af onlineshoppen bruger hjemmesiderne, hvilket gør det muligt at forbedre deres struktur og indhold;
  2. vedligeholdelse af Kunde/Bruger-sessionen (efter at have logget ind), takket være hvilken Kunden/Brugeren ikke behøver at indtaste login og adgangskode igen på hver underside af Online Shoppen;
  3. definering af kundens profil med det formål at vise produktanbefalinger og matchende materialer i annoncenetværk, især Google-netværket.
 2. Software til web-browsing (webbrowser) tillader normalt som standard at gemme cookies på brugerens endelige enhed. Kunder/brugere kan ændre deres indstillinger i dette område. Webbrowseren tillader at fjerne cookies. Det er også muligt automatisk at blokere cookie-filer.
 3. Begrænsninger i brugen af cookies kan påvirke nogle af de funktioner, der er tilgængelige på onlinebutikkens websteder.
 4. Cookiefiler placeret i kundens/brugerens endelige enhed og kan også bruges af Online Shops annoncører og partnere, der samarbejder med Online Shoppen.
 5. Cookies kan bruges af Google-netværket til at vise annoncer, der er skræddersyet til den måde, kunden/brugeren bruger onlinebutikken på. Til dette formål kan de gemme oplysninger om brugerens navigationssti eller tid brugt på en given side: https://policies.google .com/technologies/partner-sites.
 6. Vi anbefaler, at Kunden/Brugeren læser disse virksomheders privatlivspolitikker med henblik på at forstå cookiesnes brug i statistikken: Privatlivspolitik - Google Analytics.
 7. Med hensyn til oplysninger om kundens/brugerens præferencer indsamlet af Googles annoncenetværk, kan kunden/brugeren se og redigere oplysningerne fra cookies ved hjælp af værktøjet: https://www.google.com/ads/preferences/
 8. På hjemmesiden for OnlineShop er der plug-ins, som kan overføre kunders/brugeres data til dataindsamlerne, såsom f.eks.: .
 9. Med henblik på at udføre fjernsalgsaftalen korrekt kan den dataansvarlige stille Kunde-/Brugerdata til rådighed for kurer-enheder. De aktuelt tilgængelige leveringsmetoder i Online Shoppen er: https://www.matemundo.dk/dan-delivery.html.
 10. Med henblik på at udføre fjernsalgsaftalen korrekt, kan den dataansvarlige stille kundens/brugerens data til rådighed for internetbetalingssystemer. De pt tilgængelige betalingsmåder i form af forudbetaling i Online Shoppen er: https://www.matemundo.dk/dan -payments.html.

11. Nyhedsbrev

 1. Kunden/brugeren kan give sit samtykke til at modtage kommerciel information elektronisk ved at markere den relevante mulighed i registreringsformularen eller på et senere tidspunkt i den relevante fane. I tilfælde af et sådant samtykke skal Kunden/Brugeren modtage information (Nyhedsbrev) om Onlineshoppen samt anden kommerciel information sendt af Sælger til Kundens/Brugerens e-mailadresse.
 2. Kunden/brugeren kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet ved at fjerne markeringen i det relevante felt på hans/hendes kontoside eller ved at gå til formularen https://www.matemundo.dk/newsletter.php ved at klikke på det relevante link i indholdet af hvert nyhedsbrev eller gennem kundeservicekontoret.

12. Konto

 1. Kunden/brugeren må ikke placere i onlineshoppen eller forsyne sælgeren med indhold, herunder meninger og andre data af ulovlig karakter.
 2. Kunden/brugeren får adgang til kontoen efter registrering.
 3. Ved registrering oplyser Kunden/Brugeren kontotype eller køn, navn, efternavn, firmanavn, NIP-nummer, data for udstedelse af et salgsdokument, forsendelsesdata, e-mailadresse og vælg en adgangskode. Kunden/Brugeren forsikrer, at de data, han/hende har angivet i registreringsformularen, er korrekte. Registrering kræver, at kunden/brugeren læser reglerne omhyggeligt og markerer på registreringsformularen, at han/hun har læst reglerne og fuldt ud accepterer alle bestemmelser.
 4. På det tidspunkt, hvor Kunden/Brugeren gives adgang til Kontoen, indgås en aftale om levering af tjenester ad elektronisk vej mellem Sælger og Kunden/Brugeren på ubestemt tid. Forbrugeren kan fortryde denne aftale på de vilkår, der er angivet i Reglementet.
 5. Registrering af en konto på en af onlinebutikkens websteder betyder samtidig registrering, der giver adgang til de andre websteder, hvor onlinebutikken er tilgængelig.
 6. Kunden/Brugeren kan til enhver tid opsige aftalen om levering af tjenester ad elektronisk vej med øjeblikkelig virkning, idet Sælger informeres herom pr. e-mail eller skriftligt til den dataansvarliges adresse angivet i § 1 pkt. 2 denne politik.
 7. Sælger har ret til at opsige aftalen om levering af tjenester vedrørende Kontoen i tilfælde af: ophør eller overførsel af Online Shop-tjenesten til tredjemand, Kundens/Brugerens overtrædelse af loven eller bestemmelser i Regulativerne, samt i tilfælde af inaktivitet hos Kunden/Brugeren i en periode på 6 måneder. Aftalen opsiges med syv dages varsel. Sælger kan betinge sig, at genregistrering af kontoen kræver sælgers tilladelse.
pixel